GDPR/INTEGRITETSPOLICY

 

Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Schangtil Design AB värnar om dina personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Schangtil Design AB, Doktor Westerlunds Gata 18, 745 63 Enköping, Sverige, organisationsnummer 559073-5980, ansvarar för de personuppgifter som du lämnar till oss på www.schangtil.com

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, adress, ip-adress.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du handlar på www.schangtil.com lämnar du personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt avtal med dig och leverera dina varor.

I de fall fakturabetalning eller delbetalning används, kommer även personnummer att samlas in.

Vi samlar även in hur våra besökare använder www.schangtil.com via din IP-adress. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för statistik och för att utveckla webbplatsens innehåll och funktioner.

 

Syfte med behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

 

Fullgöra avtal

För att vi ska kunna producera och leverera den vara som du köpt av oss. Vi behöver även spara dina personuppgifter för betalning, reklamation, garantiärenden och legala krav. 

 

Kundkommunikation

Den e-postadress och det mobiltelefonnummer du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order, produktnyheter, erbjudanden och övrig marknadsföring.

 

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.  Undantag är betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet samt leverera de varor du beställt. Med dessa parter finns biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de ska skyddas.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Anonymiserad information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, statistik eller annan användning.

Om dina personuppgifter kommer delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.

 

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. 

Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen i vår webbutik samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. 

Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att möta och rikta vår reklam.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka platsens funktionalitet.

 

Hur länge behåller vi din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund upp till 36 månader från ditt senaste köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som till exempel bokföringslag eller skattelagstiftning.

 

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. 

Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Schangtil Design AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2021-09-01

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt
SvenskaEnglish